Tenši no Tamago

Darlog
0 komentárov

Ako začať? Je to asi najlepšia otázka, pretože Tenši no Tamago, známe pod anglickým názvom Angel’s Egg, sa veľmi ťažko dá niekam zaradiť. Tento starší film je zvláštny svojím spracovaním, dejom a hlavne myšlienkou, alebo myšlienkami, ktoré sa snaží predostrieť pred diváka, či otázkami, ktoré nútia človeka sa zamýšľať nad podstatou vecí. Nútia vôbec zamýšľať sa nad niečím? A nad čím?

Zem taká, akú ju poznáme nejestvuje. Všetko sa stráca v šedivom nádychu. Post-apokalyptický svet plný pochmúrnosti, zvláštnych úkazov, tajomných monumentov a obrazov. Je to vôbec náš svet? Je to iný svet plný fantázie? A je to vlastne vôbec svet?

Červené mračná sa bijú na oblohe s temnotou. Dážď. Voda. Pokrivené stromy sa odrážajú na hladine.  Krajina lemovaná kamennými útvarmi, pripomínajúce menhiry. Neznáme stroje a mechanizmy voľne sa povaľujúce po krajine už dávno stratili svoje určenie a sú pochované pod prachom času. Popraskané a opustené budovy zívajú prázdnotou, nikde nie je ani živej duše. A predsa je všetko iné, ako sa na prvý pohľad zdá.

Šedivou trávou sa pohybuje postava. Jej vlasy a tvár voči celému svetu žiary farbou nevinnosti – bielobou. Je to malé dievča, kráčajúce týmto svetom, ktoré nesie svoje bremeno. Vajce. Anjelské vajce. Opatruje ho a stará sa oň ako o vlastné dieťa. Na svojej púti krajinou sa stretáva so zvláštnymi úkazmi a do cesty sa jej dostane ďalšia osoba. Je to muž, ktorý sa snaží nájsť minulosť. Ich osudy sa čoskoro naplnia.

Vajce je zdrojom života, tak ako voda je základom života, ale voda môže byť aj jeho koncom. A tu má veľmi veľký význam.

Kto očakáva jednoduchý dej, zápletku a rozuzlenie všetkých otázok, bude sklamaný. Toto anime je o niečom inom. Je to umenie. Umenie autorov dostať ľudský mozog do plných obrátok a prinútiť človeka sa zamýšľať počas celého filmu a dlho aj po jeho skončení. Na oddýchnutie si pri pozeraní nie je čas a ani to nie je zámerom. Kombinácia temnej gotickej, až noir atmosféry spolu so sci-fi prvkami navodzuje pocit čohosi zvláštneho až cudzieho. Chorálové spevy, hudba, zvuky, obrazy a scenérie, umelecky vykresľované a podávané, len dopĺňajú celkový pocit.

Otázky sa hromadia v hlave a odpovede sa veľmi ťažko hľadajú, často zostanú akoby nevysvetlené. Všetko má svoj zámer. Človek je nútený hľadať vlastnú cestu medzi svojimi myšlienkami, spraviť si závery z predkladaných obrazov deja a skladať si svoju skladačku, ktorá môže byť s ďalším novým faktom sfúknutá na zem, ľahšie ako pierko.

„Aký význam majú tie nádoby?“
„Sú to prízraky rýb a ich lovcov?“
„Kto je ten muž?“ a takto by sa dalo pokračovať ďalej.

Tento film nie je bezhlavý alebo, ako sa často podobné veci označujú, nie je to psycho. Je len náročný. Dajú sa v ňom objaviť mnohé filozofické otázky, veľa z deja je založeného na biblickom motíve Starého Zákona a samozrejme, všetko je to podávané inou kultúrou ako je tá naša. Mnohých ľudí určite odradí jeho poňatie a v dnešnom uponáhľanom svete, kde má každý dosť starostí sám so sebou, si radšej pozrie niečo „ľahšie“, aby sa odreagoval. Ale človek sa tak pripraví o ten skvelý pocit z objavovania nových skutočností a fantázie, ktorou tento svet oplýva. A to by bola škoda.

Japonský názov: 天使のたまご
Anglický prepis: Tenshi no Tamago
Anglický názov: Angel’s Egg
Počet epizód: 1 (OVA)
Rok vydania v Japonsku: 1985

Zdroj: archív animedream.sk, pôvodne publikované 17. októbra 2006

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ

Pridaj komentár

Tento obsah sa nedá kopírovať.