Death Note

Shimie
0 komentárov

„The human whose name is written in this note shall die.“

Predstavte si svet. Svet, v ktorom by čo i len pohyb ruky, jej jemný záchvev, znamenal rozdiel medzi životom a smrťou. Svet bohov smrti. Svet anime menom Death Note.

Všetko započalo rozmarom…

Príbeh je vsadený do dôb dnešného Japonska, kde miestnemu študentovi Jagamimu Lightovi spadne do rúk doslova odnikiaľ zdanlivo obyčajný zápisník. Zdanlivo…

Osud? Náhoda? Možno. Udalosti však začnú naberať rýchly spád v momente, keď Jagami poodhalí rúšku tajomna, ktorá sprevádza „šinigami no zaisan“ (vlastníctvo bohov smrti, teda šinigami). Mládenec totižto v ten deň v školskom parku, keď sa naňho; práve naňho a na nikoho iného; usmiala šťastena a dostal do vienka moc rozhodovať o existencii všetkých; o existencii mojej i vašej. Ako sa Light zachová? Ako so zápisníkom smrti naloží? Aký bude jeho ďalší krok? To už vie len a iba on sám…

„This note will not take effect unless the writer has the subject’s face in their mind when writing his/her name. Therefore, people sharing the same name will not be affected. If the cause of death is written within 40 seconds of writing the subject’s name, it will happen.”

Death Note je hra klamu a fabulovania, kde je nič všetkým a všetko ničím. Hra, z ktorej pre tentokrát víťazne nevyjde mladík s kúzelným úsmevom na ešte kúzelnejšej tvári. Nie, práve naopak, víťazom bude ten, kto vládne logickej dedukcii a sile umu.

Psychologický boj, odohrávajúci sa na rovine logických dedukcií a hry myslí dvoch géniov, stavajúcich sa na opačné strany morálnej otázky nakladania s ľudským životom. Duševný šach s napätím, ktorý hravo zrazí do kolien akýkoľvek iný akčný film s množstvom výbuchov a guliek svištiacich vzduchom.

„If the cause of death is not specified, the subject will simply die of a heart attack.“

Komu česť tomu česť. „Dá sa hodnotiť niečo dokonalé?“ Tak práve táto otázka mi utkvela na mysli pri písaní tejto recenzie…

Seriál sa nesie v hmatateľnej a prekrásnej atmosfére, ktorú miestami vhodne doplňuje, prehlbuje dôstojná a zmyselná hudba v podaní orchestra pod taktovkou Jošihisu Hirana, kapely Maximum The Hormone a Taniučiho Hidekiho, ktorá istotne zanechá značný dojem v každom jednom z vás po vzhliadnutí Cugumiho debutu.

Námet je pozoruhodný a akosi tajomne „nový“. Spája svetské s duchovným v dynamickom celku, pred ktorým je nutné jednoducho sňať klobúk.

Charaktery postáv, protagonistov, ich správanie, či psychika sú prepracované a vyprofilované do najmenších detailov, čo sa na nich následne i náležite odzrkadľuje. Ľahkosť s akou Cugumi Óba pracuje s davom, so svojim publikom, je skutočne uchvacujúca. Nehovoriac o kompozícii scenáru, kresbe a časovaní, rozhodne taktiež pozitívami zmieneného titulu i aspektmi učiňujúcimi z neho jedno z najlepších anime roku 2006/2007. A nie len to. Anime, ktoré svojim audiovizuálnym spracovaním, otváracími sekvenciami, vyladenosťou kriviek, citom pre detail, zmyselným a neopakovateľným stvárnením kľúčových scén, tieňovaním, farbami, vysoko-rozpočtovou animáciou a v neposlednej rade i atmosférou môže bezpochyby konkurovať tým najlepším súčasným titulom…

Všetky fakty, informácie a poznatky, ktoré, ako čas plynie, dej a jeho vývoj prináša, podáva Óba ľahko stráviteľné i pre obyčajného diváka z radov širšej verejnosti. Ľuďom tým dáva pocit spolupatričnosti, podieľaní sa na zápletke, interakcie.

Imponujúce je aj inovatívne a nekonvenčné využitie efektov animácie. Araki so štábom by sa dali v tomto ohľade nazvať priekopníkmi, vymykajúcimi sa Gaussovej krivke. Tvorcovia akoby premietli jednotlivé postavy cez farebný filter, spektrum naproti čierno-bielemu podkladu, čím ich nechávajú vyniknúť. Upriamujúc na ne zároveň vaše, naše pohľady dychtivo a nemravne hltajúce všetko, čo pred nás autor tak bravúrne predostiera…

“After writing the cause of death, the details of the death should be written in the next 6 minutes and 40 seconds (400 seconds).“

Dnes sa majster tesár neuťal, čo mu, i vzhľadom na mieru s akou exceloval pri svojej premiére na filmových plátnach, slúži len ku cti. Zhrnuté a podčiarknuté: „DN je bezpochyby anime, respektíve manga mnohých kvalít, ktorej stojí za to venovať pozornosť, aj čas.“

Japonský názov: デスノート
Anglický prepis: Desu Noto
Anglický názov: Death Note
Počet epizód: 37 (TV séria)
Rok vydania v Japonsku: 2006 – 2007

Zdroj: gundam.sk

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ

Pridaj komentár

Tento obsah sa nedá kopírovať.