Manipulácia s figúrkami

Aneta "Youko Akira" Jones
0 komentárov

Každý výrobok má určité hranice podmienené materiálom, z ktorého je vyrobený. PVC figúrky si taktiež vyžadujú určitú pozornosť v niektorých ohľadoch, inak sa môže stať, že sa poškodia, prípadne úplne znehodnotia. Pre začiatočníkov s PVC figúrkami môžeme odpovedať na tri najbežnejšie otázky.

Hrať sa či nehrať sa s nimi?

PVC a akčné figúrky nie sú určené na bežné hranie. Ich primárna funkcia je výstavná. Vystavujú sa vo vitrínach a regáloch podobne ako trofeje. Majú vysokú hodnotu hlavne pre zberateľov. Takisto sa figúrka nemôže považovať za bábiku. Zatiaľ čo klasická bábika vydrží väčšiu manipulačnú zaťaž, pretože je vyrobená z pružného plastu a je vhodná na bežné hranie, PVC a akčné figúrky sú z tvrdého plastu a môžu obsahovať krehké časti, ktoré sa neodbornou resp. nesprávnou manipuláciou môžu poškodiť alebo zlomiť. Preto nie sú určené na bežné hranie. Výnimku tvoria mecha modely, ktoré si používateľ skladá sám. Najbežnejším príkladom sú Gundam figúrky. Sú plne ohybné a znesú aj väčšiu záťaž.

Kam umiestniť figúrku?

PVC materiál nekoroduje a voda naň nemá žiadny vplyv. Pozor si však musíte dávať na slnečné žiarenie, pôsobením ktorého PVC bledne a farby sa vytrácajú. Preto by na miesto, kde bude figúrka umiestnená, nemali dopadať priame slnečné lúče. Taktiež neodporúčame v blízkosti figúrok manipulovať s otvoreným ohňom. Tak ako všetky chemické materiály vytvorené človekom i PVC reaguje s ohňom a vypúšťa do ovzdušia nebezpečné látky, ktoré môžu spôsobiť udusenie.

Figúrka má odlomenú nejakú časť, dá sa to zlepiť?

Bežne sa stáva, že sa krehkejšie časti figúrok odlomia pri nesprávnej manipulácii. V takom prípade môžete využiť možnosti sekundového lepidla. Jemná vrstva „sekunďáku“ môže chyby napraviť. Tieto lepidlá sú zlúčeniny kyanoakrylátov a preto je pri aplikácii potrebné dbať na bezpečnosť (leptá sliznicu, dráždi oči…).

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ

Pridaj komentár

Tento obsah sa nedá kopírovať.