Nešťastie elektrárne Fukušima

yeticek
0 komentárov

Čo sa stalo?

K veľkému zemetraseniu na východe došlo o 2.46 dňa 11. marca 2011. Zemetrasenie malo silu o veľkosti 9,0 Richterovej stupnice. Podobné zemetrasenia sa vyskytnú raz za asi 20 rokov a práve to vo Fukušime bolo najsilnejšie zaznamenané zemetrasenie vôbec. Zemetrasenie spôsobilo obrovské škody v severnej časti Japonska, najmä v prefektúrach Fukušima (福島県), Mijagi (宮城県) a Iwate (岩手県). Zemetrasenie a cunami nakoniec vyvolali najhoršiu jadrovú haváriu po Černobyle. Jadrová elektráreň Fukušima Daiiči (daiiči = jeden)  sa nachádza na pobreží Tichého oceánu. Škody ktoré boli napáchané prírodnými živlami boli neopísateľné. Všetky potrubia a zariadenia v budove, rovnako aj zariadenia pre externé napájanie a záložné napájanie boli zničené. Ďalší deň v skorých ranných hodinách bol zaznamenaný únik rádioaktívnych látok z prednej časti hlavnej brány jadrovej elektrárne. Bolo roztavené hlavné jadro, čo spôsobilo dysfunkciu chladiaceho systému. Kvôli zníženiu vnútorného tlaku bolo veľa rádioaktívnych materiálov rozptýlených v prostredí a rovnako boli zaznamenané aj hydroponické výbuchy jadrových reaktorov. Noviny Asahi na základe údajov z TEPCO odhadli, že množstvo rádioaktívnych látok vypúšťaných do ovzdušia bolo 770 000 TBq (Bq = becquerel je jednotka merania rádioaktivity, definovaná ako aktivita množstva rádioaktívneho materiálu, v ktorom prebehne jeden rozpad atómového jadra za jednu sekundu – definícia z wikipédie) až do 11. apríla  2011. Hovorí sa, že množstvo rádioaktívnych látok v ovzduší je 20% z černobyľskej havárie. Dňa 12. apríla 2011 japonská agentúra pre jadrovú bezpečnosť zvýšila stupeň nehody z úrovne 5 na úroveň 7, čo je rovnaký stupeň ako Černobyľ.

Reaktor jadrovej elektrárne Fukushima Daiiči bol aj naďalej zavlažovaný vodou, aby sa zachoval súčasný stav „studeného vypnutia“. Jadro paliva stuhlo po roztavení v blokoch 1 až 3. Kvôli pravidelným kontrolám v čase nehody nemal 4. blok v reaktore žiadne palivo. Plán demontáže zariadení bude ukončený v priebehu 30-40 rokov, ale práca vyradenia z prevádzky je zhoršená vysokou rádioaktivitou. V júni 2012 bol do reaktora pomocou endoskopu vložený dozimeter. V suteréne je úroveň žiarenia zaznamenaná maximálna hodnota 10,3 Sv (Sv = sievert, jednotka dávkového ekvivalentu ionizujúceho žiarenia) v 5m hĺbke vody. Jednalo sa o číslo, pri ktorom osoba zomrie ak sa vystaví danému žiareniu po dobu jednej hodiny.

Na jeseň roku 2013 začala inštalácia obrovských žeriavov, takzvaných sarkofágov, okolo 4. bloku. Odstránenie palivových tyčí z bazéna začalo v decembri 2013. V každom prípade jediná akcia, s ktorou je možné začať, je odstránenie palivových tyčí z bazénov v každej jednotke. Vzhľadom na to, že rádioaktívne materiály z jadrovej elektrárne neustále unikajú, je odhad, kedy bude možné odstrániť palivo aj z nádrží 1 – 3, takmer nemožný.

Do elektrárne denne prúdi 400 ton podzemnej vody ktorá je následne kontaminovaná. TEPCO vytvorilo veľké zásobníky, kde bola ukladaná kontaminovaná voda. V novembri 2012 začal výkop, ktorý pumpuje podzemné vody spod povrchu zeme ešte predtým ako sa dostanú do reaktora, a táto voda prúdi do mora.

Dopad na obyvateľstvo

Čo sa týka evakuácie, vláda vydala evakuačné inštrukcie spočiatku pre obyvateľov v okruhu do 3 km. Obyvateľom v okruhu 20 až 30 km bolo nariadené, aby ostali doma. Pohyb rádioaktívneho oblaku sa pomaly presúval a narastal. Na obrázku dole je znázornená evakuačná oblasť po rozšírení. Ako vidíme, evakuačná oblasť bola rozšírená časom na 20 km a obyvatelia do 30 km od miesta havárie taktiež zostávajú v ohrození.

Oficiálne zdroje tvrdia, že pri katastrofe zomrelo viac ako 2000 ľudí na ožiarenie, nehovoriac o zvýšenom počte samovrážd v oblastiach zasiahnutých rádioaktívnym oblakom.

Rovnako ako fyzické poškodenie obetí, je nutné spomenúť aj ich mentálny stav. Becky Martin vo výskume uviedla: „Najvýznamnejšie dopady radiačných udalostí pretrvávajú v našich mysliach. U tisícov obetí radiačnej havárie, ktorí prežili sa následne vyvinul Post-Traumatický syndróm (PTSD), depresie a úzkosť. Je pravdepodobné, že obavy, úzkosť a napätie bolo znásobené práve počas evakuácie čo spôsobilo aj zvýšený počet samovrážd.“

Po udalostiach vo Fukušime Japonsko pozastavilo výrobu jadrovej energie a následne daný stav trval dva roky. V auguste 2015 sa po dôkladných bezpečnostných auditoch Japonsko konečne opäť vrátilo k výrobe jadrovej energie a v novembri 2016 podpísalo jadrovú spoluprácu s Indiou, ktorá je ale ostro kritizovaná japonskou opozíciou.

Zmutované sedmokrásky vo Fukušime.

Existuje mnoho konšpirácií pre danú udalosť. Napríklad, že kontaminovaná voda prúdila do mora a následne do oceánu po celý rok; že nemáme dostatočne vyspelú technológiu na to, aby sme dokázali vyriešiť únik radiácie z reaktorov… predzvesť akejsi apokalypsy, kedy necháme budúcim generáciám iba „mŕtvy svet“ a podobne. Tieto domnienky a dohady je veľmi náročné vyvrátiť už len z dôvodu, že Japonská vláda odhaľovala detaily havárie postupne, aby nevznikla panika, a rovnako až kým vedela, čo sa presne stalo. Podobný postup bol aplikovaný Sovietskym zväzom po incidente v Černobyle.

Venovali sme sa opisu ako sa vyvíjal incident vo Fukušime, a ako postupovali práce počas štyroch rokov; ako sa organizácie angažovali pri odstránení unikajúcej radiácie. Rovnako sme si spomenuli niečo o evakuácií obyvateľstva postihnutého jadrovou katastrofou, ako aj obete, ktoré počas nej prišli o život. Nakoniec sme si povedali niečo o aktuálnom dianí v Japonsku, prípadnej hrozbe a konšpiráciách na túto tému.

Zdroj:
Key piece of debris removed from one of damaged Fukushima reactors
Work begins to dismantle cover at Fukushima plant
What Happened?

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ

Pridaj komentár

Tento obsah sa nedá kopírovať.