Zdvorilostné tituly

Aneta "Youko Akira" Jones
0 komentárov

Používanie titulov, či tzv. honorifík, v Japonsku je veľmi dôležité – je to známka dobrej výchovy. Tituly sa používajú obyčajne za menom a najčastejší z nich je -san (voľne preložený ako pán, pani, slečna).

Tituly sa nepoužívajú medzi rodinnými príslušníkmi. Taktiež ich nepoužijeme ak hovoríme o členoch odlišnej skupiny ako sme my.


ČAN (CHAN)  ちゃん
Neformálny titul používaný pre malé deti či veľmi blízkych priateľov alebo rodiny. Používa sa hlavne u ľudí, ktorých poznáme celý život. Veľmi často sa používa so zdrobneninami mien.
Príklady: Mikoto → Miko-čan, Jamato → Jama-čan

DONO  どの alebo 殿
Dá sa preložiť ako „lord“ alebo „pán“. Používa sa prevažne pri oslovovaní vysoko postaveného človeka, alebo pre zvýraznenie svojej „podriadenosti“.  Je to skôr zastaraný titul využívaný v minulosti medzi dvomi mocnými ľuďmi navzájom na prejav úcty či ako prejav poníženosti u podriadeného.

Príklady: Komatsu-dono

SAN  さん
Najneutrálnejší titul použiteľný vo všetkých situáciách medzi rovnocennými v každom veku. Existujú i situácie, v ktorých nie je použitie SAN príliš slušné, napríklad vo formálnom styku.
Príklady: Kaname-san, Miroku-san

SAMA  さま alebo 様
Je zdvorilejšia forma SAN. Používa sa hlavne v oficiálnych protokoloch alebo listoch. Nehodí sa pre náhodný alebo príležitostný styk a kontakt. SAMA sa taktiež používa pri oslovení božstiev, mníchov a kňažiek (miko).
Príklad: Miko-sama

KUN  くん alebo  君
Titul používaný pre chlapcov alebo mužov mladších než oslovujúca osoba.
Príklad: Hiroto-kun

SENPAI  せんぱい alebo 先輩
Používa sa hlavne pri oslovovaní niekoho, kto pre vás veľa znamená a máte ho radi. Môže byť ale použité aj pri rozhovore priateľov, hlavne ak mladší spolužiak oslovuje staršieho.
Príklad: Juki-senpai

KÓHAI (KOUHAI)  こうはい alebo 後輩
Je opakom SENPAI, oslovenie používané na mladších študentov študentmi staršími. Tento titul treba používať s rozumom, niekedy môže znieť urážlivo. Možno práve preto ho nepočuť často.

SENSÉ (SENSEI)  せんせい alebo先生
Dá sa voľne preložiť ako „ten, ktorý sa narodil skôr“. Titul používaný pre doktorov, učiteľov alebo ľudí s vysokým vzdelaním. Tiež sa používa pre nadriadených, ktorí vám udeľujú inštrukcie.
Príklad: Nozomu-sensei

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ

Pridaj komentár

Tento obsah sa nedá kopírovať.